CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TIỀN TRIỆU

CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TIỀN TRIỆU

CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TIỀN TRIỆU

Hotline: +84 948 980 088
MENU

Quy trình tư vấn giám sát công trình

Mô tả sơ đồ quá trình giám sát xây dựng

Nhân viên tư vấn giám sát ghi nhật kí, biên bản hiện trường, tình hình thi công hàng ngày.

Tư vấn  giám sát thực hiện việc giám sát theo kế hoạch:
Kiểm tra giám sát các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng;
Kiểm tra giám sát khả năng tương thích của các nhà thầu xây dựng năng lực làm việc với các hợp đồng đấu thầu và xây dựng, bao gồm:
Kiểm tra giám sát nhân lực, thiết bị và xây dựng nhà thầu các công trình xây dựng đưa vào lĩnh vực này;
Kiểm tra giám sát hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu cho các công trình xây dựng;
Kiểm tra giám sát giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư yêu cầu an toàn phục vụ các công trình xây dựng;
Kiểm tra giám sát phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ các công trình xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng.
Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt bởi các nhà thầu về dự án các công trình xây dựng được cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:
Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hợp chuẩn và chất lượng của các thiết bị tổ chức của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận nguyên liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng ;
Khi nghi ngờ các kết quả của vật liệu kiểm soát chất lượng và thiết bị lắp đặt trong các công trình xây dựng của các nhà thầu cung cấp, các nhà đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình.
Kiểm tra và tư vấn giám sát trong quá trình xây dựng, bao gồm:
Kiểm tra các phương pháp thi công của nhà thầu thi công dự án;
Kiểm tra và quá trình giám sát thường xuyên có hệ thống các công trình xây dựng nhà thầu thực hiện trong lĩnh vực này. Kết quả kiểm tra phải đăng nhập giám sát, kiểm tra hồ sơ của nhà đầu tư theo quy định;
Xác nhận bản vẽ hoàn;
Tổ chức kiểm tra công trình xây dựng theo quy định (TCXDVN 371: 2006 và Chương V - Nghị định 15/2013 / NĐ-CP);
Thu thập, kiểm tra chứng cho thu các công việc xây dựng, bộ phận công trình, xây dựng sân khấu, thiết bị chấp nhận, chấp nhận hoàn toàn của từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành xây dựng đúng;
Phát hiện sai sót, bất hợp lý được thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;
Tổ chức kiểm tra chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng để có nghi ngờ về chất lượng;
Chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng, tư vấn giám sát.
Giám sát các báo cáo hoàn thành  được gửi  cho chủ đầu tư để xem xét.

 

 

  • Đang online: 6|
  • Tổng truy cập: 51781
Facebook skype google sype

CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TIỀN TRIỆU

CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TIỀN TRIỆU

CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TIỀN TRIỆU